Klik hier om door te gaan naar de volgende pagina "Reacties"

Hoe gaat zo'n regressie-sessie?

Wie naar de huisarts gaat of een fysiotherapeut weet wat er ongeveer te wachten staat. Bij regressie­therapie ligt dat voor veel mensen wat anders. Om helder te krijgen wat er gaat gebeuren, is hier­onder alvast het verloop uiteen gezet.

 

 

Vóór de sessie | In de sessie | Na de sessie

Oriënteren

Een cliënt oriënteert zich meestal eerst op het onder­werp door web­sites te lezen zoals deze, of door vragen te stel­len aan vrienden of kennis­sen die al ervaring hebben met regressietherapie.


Contact leggen

Wanneer er via internet een selectie is gemaakt uit thera­peuten die mogelijk geschikt lijken, volgt een moeilijk moment. Dan moet er namelijk contact worden gezocht. De meeste cliënten vinden dat best een beetje span­nend. Het onder­werp van gesprek is namelijk heel persoonlijk. Gelukkig merken vrijwel alle cliënten dat het allemaal best mee­valt wanneer ze me spreken via de telefoon. Ik ben immers gewend aan dit soort gesprekken en door mijn opleiding en ervaring schrik ik eigenlijk nergens meer van.


Kennismaken

De therapie begint eigenlijk al een beetje bij het kennis­­maken. Het onder­bewuste van cliënt en therapeut tast dan al af of het veilig is en wat er mogelijk is in het contact. Heel snel is voel­baar of er een ‘klik’ is, want dat is wel zo prettig.


Informeren

Als de cliënt uitlegt waar deze aan wil werken, zal ik inschatten of regressie­therapie daarbij kan helpen en hoeveel sessies daarvoor ongeveer nodig zijn. Ook zal ik kort uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.


Afspreken

Als het ‘buikgevoel’ heeft laten voelen dat het goed is om verder te gaan, maken we een afspraak. Dat gebeurt in gezamenlijk overleg. Afhankelijk van het onderwerp plannen we meteen een reeks sessies, meestal met een tussenpoos van veertien dagen.


Kleding

Om anderhalf tot twee uur comfortabel op een sofa te kunnen liggen is het prettig daar­voor geschikte kleding te dragen. Schoenen mogen uit, dat hoeft niet. Door langere tijd stil te liggen kan het lichaam afkoelen. Om dat te voor­komen zijn diverse fleece­dekens beschikbaar. Wie die liever zelf van thuis meebrengt mag dat natuurlijk ook.Intake

Meestal werk ik met een vrij korte intake. De vragen daarvoor staan aan het einde van deze pagina onder het kopje 'aanvraag regressie­sessie'. Vanwege het gevoelige karakter van de informatie die hier wordt gevraagd, worden de gegevens versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding. De link hiervoor wordt toegestuurd via een apart mailbericht en deze is maar eenmalig toegankelijk om veiligheids­redenen. In een kort telefoongesprek of een Skype-sessie nemen we eventuele bijzonderheden door.


Je en jij zeggen

Tamelijk snel zal ik voorstellen om elkaar te gaan tutoyeren, dus om je en jij tegen elkaar te zeggen. Dat maakt het gemakkelijker om samen hele persoonlijke onderwerpen met elkaar te bespreken.


Voorbereiding

De belangrijkste voorbereiding op een regressie­­sessie is het formuleren van het onder­werp om aan te werken. Hoe scherper geformuleerd, des te scherper wordt de sessie. ‘Huiswerk’ voorafgaand aan een sessie is: in één zin te formuleren wat het gewenste doel is van de sessie. Ook kan het goed zijn te letten op signalen van het lichaam, of bepaalde dromen of gedachten.


Geluidsopnames

Tijdens de sessie maak ik aantekeningen en een geluids­opname. Deze dienen voor evaluatie­doeleinden, analyse, (anoniem weten­schappelijk) onderzoek en om later te kunnen raad­plegen bij eventuele vervolg­sessies. Cliënten die daar prijs op stellen kunnen een digitale kopie van de opname opvragen. Door de toegenomen drukte is het helaas niet meer mogelijk om deze kosteloos toe te zenden. Het is vanzelf­sprekend dat het cliënten is toe­gestaan om zelf een geluidsopname te maken. Dat kan bijvoorbeeld met een moderne telefoon of een memorecorder.


Cosmetica

Het heeft de voorkeur om niet al teveel parfum, eau-de-toilette of andere make-up te gebruiken. Een sessie kan intensief zijn en dan kunnen deze middelen gaan 'broeien'. De normale dagelijkse hygiëne is fris genoeg.

(In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om helemaal geen make-up te gebruiken, zodat verkleuringen van de huid het best zichtbaar zijn als het lichaam reageert in de sessie. Maar wie zich niet prettig voelt om onopgemaakt de straat op te gaan, is uiteraard net zo welkom mèt.)


Begeleider(s)

Regressietherapie is een individuele therapie­vorm. De inzicht­gevende gesprekken die daar­in worden gevoerd zijn zeer persoonlijk en uiterst privé. Het is daar­om niet gebruikelijk dat daar een toehoorder bij aanwezig is. Dit kan het gesprek ernstig belemmeren en het valt vooraf niet uit te sluiten dat een partner of familie­lid op een of andere manier een rol speelt bij een thema dat wordt uit­gewerkt. Uit­sluitend om zwaar­wegende redenen kan een uit­zondering worden gemaakt op deze regel. Voor begeleiders zijn diverse faciliteiten in de directe nabij­heid waar ze kunnen wachten, wandelen, winkelen of iets eten of drinken.


Contante betaling

In de praktijk zijn vooralsnog geen voor­zieningen om te pinnen of op andere wijze elektronisch te betalen. Gelieve de sessies direct na afloop contant te betalen. Op enkele minuten loop­afstand bevinden zich diverse pin­automaten van verschillende bank­maatschappijen.


Sessie annuleren

Wanneer een sessie korter dan 48 uur van te voren wordt af­gezegd, wordt het vol­ledige honorarium in rekening gebracht. Als regressie­therapeut ben ik af­hankelijk van de in­komsten uit de sessies. Geen sessie, betekent geen inkomsten en geen in­komsten betekent geen therapie voor cliënten. Indien een sessie ruim van tevoren wordt geannuleerd is het veel­al mogelijk een afspraak te wisselen met een cliënt waar­voor de nood­zaak urgent is of een cliënt in te plan­nen die op een wachtlijst staat.

Vóór de sessie | In de sessie | na de sessie

Ontvangst

Voor wie aanbelt zal ik persoonlijk de deur openen. Mocht u er de voorkeur aan geven geen handen te schudden, zeg me dat gewoon, of laat het me vooraf weten in de intake. Ik zal uw jas aannemen en u voor­gaan naar de praktijk­ruimte. Onder­weg daar naar­toe zal ik wijzen waar het cliënten­­toilet is. Dan vertel ik meteen dat het ook mogelijk is om tijdens een sessie te pauzeren om naar het toilet te gaan. In de praktijk­ruimte zal ik u een stoel aan­bieden en een kort gesprekje houden. Ik zal vragen de mobiele telefoon op 'niet storen' te zetten. Mocht u voor nood­gevallen bereik­baar moeten blijven, dan kan de telefoon op ‘stil’ worden gezet en zal ik die voor u in de gaten houden. Indien u daar prijs op stelt, kunt de sessie en/of het voor- en nagesprek opnemen met uw dictafoon of smartphone.


Inleidend gesprek

Geleidelijk zal ik het gesprek sturen naar het onder­werp van de therapie. Dan zal ik vragen naar het ‘huiswerk’: de formulering van de ene zin die precies vertelt waar u in deze sessie aan wilt werken en wat u in deze sessie wilt bereiken. Dat bespreek ik kort en ik zal informeren of er even­tueel nog vragen zijn. Zodra u er klaar voor bent, zal ik u vragen plaats te nemen op de sofa.


Op de sofa

Het heeft de voorkeur om te gaan liggen op de sofa, dat is het meest comfortabel voor uw lichaam om een sessie van meer dan een uur aan te gaan. Geeft u er de voorkeur aan om te blijven zitten, dan kan dat uiteraard ook. Nadat ik heb geverifieerd of u een aangename positie heeft in­genomen, zal ik vragen of u er klaar voor bent. Wanneer u dat bevestigt, zal ik vragen nog­maals de zin uit spreken over het onder­werp waar­aan in deze sessie wilt werken en wat u wilt bereiken. Om verifiëren of ik uw hulp­vraag goed heb begrepen, zal ik die herhalen. Als dat helemaal duidelijk is, vraag ik u de ogen te sluiten.


In trance gaan

Zodra uw ogen gesloten zijn, zal ik u vragen zich op een bepaalde manier te concen­treren op het onder­werp. We beginnen dan een eenvoudig gesprekje. Dat gesprek zal heel geleidelijk over­gaan in een trance. Het woord trance klinkt voor veel mensen misschien wat zweverig, maar het betekent niets anders dan een versterkte concen­tratie. Als u naar een film zit te kijken en u ‘zit er helemaal in’, dan hoort u ook niet dat er geroepen wordt dat de koffie klaar is. Dat is ook trance, verhoogde concentratie. In een sessie is het soms te voelen aan de ogen die snelle beweginkjes maken, of de ademhaling die anders wordt.


Dubbel bewustzijn

Vanuit de trance ontstaat een dubbel bewust­zijn. In tegen­stelling tot hypnose blijft u gewoon bij bewustzijn zoals u dat normaal ook bent. Daarbij krijg u ook toegang tot uw onder­bewust­zijn. Normaal gesproken is dat daar niet zomaar toegankelijk en zeker niet op afroep. De taal van het onder­bewust­zijn is enigs­zins mysterieus. Het vergt kennis en ervaring om hiermee om te gaan.


Vrije wil

Tijdens de sessie blijft u voort­­durend gewoon bewust en wils­­bekwaam. De therapeut kan niet zijn wil aan u op­leggen en als u uw ogen open doet, gaat de trance van­zelf weer voorbij. Een belangrijk aspect van deze vorm van regressie­­therapie is dat er géén hypnose voor nodig is.


Leiden en volgen

Tijdens de trance zal een gesprek ontstaan dat ons gezamenlijk naar de kern van het probleem voert. Dit gesprek is een kwestie van leiden en volgen, zoals een dans. Ik reageer op wat u zegt en zal u sturen naar waar we heen moeten. Bij moeilijker episodes zal ik u begeleiden en onder­steunen. Hoe diep u ook in de trance raakt, mijn stem reist met u mee. Wanneer dat nodig is zal ik de trance verdiepen of juist verzwakken. Uw onder­bewust­zijn zal niets naar boven laten komen wat u op dat moment niet aankunt.


Privacy

Regressietherapie gaat over uw aller­diepste ziele­roerselen. Voor effectieve therapie deelt u die met de therapeut. In de sessie gaat de regressie­therapeut mee in de trance (onder­zoek laat zien dat de hersen­golf­patronen van cliënt en therapeut in de sessie parallel gaan lopen). Hoewel sommige cliënten wel eens denken dat de therapeut helder­ziend is, is dat meestal niet het geval. Het is belangrijk voor de therapeut om te weten wat de cliënt precies ervaart en voelt in het lichaam, hoe vreemd dat in eerste instantie misschien ook lijkt. Wat u als cliënt misschien niet direct kan plaatsen, kan voor de therapeut heel normaal zijn. Vertel dus wat u ervaart. En als er iets wat u niet durft te vertellen, zeg dat dan gewoon. Ook in de sessie behoud u het recht op privacy. Wel is het uiteraard aan te raden zich open te stellen. Dat is namelijk een deel van het helingproces.


Innerlijke criticus

Op uiteen­lopende manieren verkennen we samen het verleden. We diepen episodes uit door er vanuit verschil­lende invals­hoeken naar te kijken. Dat doen we net zo­lang tot het hele­maal duidelijk is. Daarbij volgen we alles wat zich aan­dient, hoe gek het in eerste instantie ook mag lijken. Het onder­bewust­zijn heeft zo zijn ‘eigen-aardige’ manier van communiceren. Vrijwel iedereen komt op een gegeven moment in een sessie op een punt dat het verloop even wat lastiger te volgen is en over­denkt of het misschien allemaal geen verzinsel is. Dit is een bij­werking van het gewone bewust­zijn en dus een normaal verschijnsel. Het is wenselijk om kritisch te blijven, maar in een sessie kan het storend werken om voort­durend in twijfel te trekken wat zich aan­dient. De ‘inner­lijke criticus’ kan gaan op­spelen door teveel activiteit van het gewone bewust­zijn. Daardoor wordt de sessie te analytisch. Dan zal ik u vragen die gedachten welis­waar serieus te nemen, maar te parkeren tot ná de sessie. Eerst volgen we gewoon wat zich aandient. Na de sessie gaan we pas analyseren.


Plaspauzes

De meeste sessies duren gemiddeld zo’n ander­half uur of meer. De kans is aanwezig dat u in die tijd de nood­zaak gaat voelen om een toilet te bezoeken. Dat is geen probleem. Als u dat aan­geeft kan de sessie daar­voor even worden gepauzeerd. Door de trance is het dan wel zaak rustig aan te doen en extra op uw even­wicht te letten. Om de trance niet te verstoren zal ik dan geen oog­contact maken.


Fysiek contact

Tijdens de sessie raak ik cliënten niet aan. In het geval van ontlading van schokgolf-energie, bijvoorbeeld door het verwerken van een fysiek trauma zoals een auto-ongeval, kan het echter zeer heilzaam zijn als ik dat wel doe. Dat zal ik dat geval eerst uitleggen en vooraf zal ik altijd toestemming vragen alvorens aan te raken. De aanraking bij ATR (post-Accident Trauma Release) bestaat uit lichte tokkelbewegingen met de vingers.

Samenvattend: principieel géén fysieke aanraking, behalve bij ontschocken na een ongeval, maar uitsluitend met toestemming van de cliënt die ik altijd van tevoren vraag.


Vóór de sessie | In de sessie | Na de sessie

Bijkomen

Nadat u op dezelfde geleidelijke manier uit de trance bent gehaald zoals u er­in bent gebracht, zal u even moeten wennen. Het voelt soms alsof u diep heeft geslapen. Het lichaam heeft geruime tijd stil­gelegen. Uw hersenen hebben hard moeten werken op een manier die ze niet gewend zijn. Dat voelt u aan uw hoofd. Als uw gewone bewust­zijn weer de over­hand krijgt, over­denkt u de ervaringen en begint u die een plaats te geven. Daar­voor geef ik u alle tijd die u nodig heeft. Voor iedereen is dit anders.

 

Tijdsbesef

Zodra u uit de trance bent gekomen, bemerkt u dat u een ander tijds­besef heeft gehad. Een sessie van een paar uur kan voelen als een half uur. In de meeste gevallen verloopt de sessie voor uw gevoel sneller dan in de werkelijk­heid. In sommige gevallen, melden cliënten wel eens dat ze dachten dat die juist lang­zamer ging. In alle gevallen ervaart u tijd op een andere manier. Dit komt misschien over­een met de manier waarop we droom­tijd beleven. Daar­naast is het natuurlijk zo dat de tijd lijkt te vliegen wanneer we iets leuks of interessants doen en de tijd juist lijkt stil te staan bij verveling.

 

Nieuwe balans

Doordat er ook energetisch is gewerkt aan het lichaam en het zelf­helend vermogen is gestimuleerd, bestaat de kans groot dat u zich direct na de sessie heel even wankel op de benen voelt. Uw systeem moet even wennen aan de nieuwe situatie en zal van­zelf een nieuw even­wicht vinden. Dit is niets om zich druk over te maken, maar houd er rekening mee dat u in de eerste uren na de sessie zich gemakkelijker kunt verstappen, struikelen of af en toe even wankelt. Dit gaat vanzelf over, maar doe na een regressie­sessie daarom wel even rustig aan.

 

Ontgiften

Een andere lichamelijke reactie kan zijn – al hoeft dat lang niet voor iedereen – dat het lichaam gif­stoffen gaat los­laten die waren opgehoopt door stress of ziekte. Die toxische giften moeten worden afgevoerd, anders gaat u dat voelen in het lijf, bijvoor­beeld door vermoeid­heid, hoofd­pijn, huid­uitslag en vage pijntjes. Het afvoeren van deze stoffen verloopt sneller door veel water te drinken, oefeningen te doen die er­voor zorgen dat u gaat zweten en vezelrijk voedsel te eten. Een praktisch advies is om na een sessie regressie­therapie heel veel water te drinken.


Navoelen

Regressietherapie is een bijzondere ervaring. De indrukken die opkomen tijdens een sessie zijn voor de meeste mensen niet alle­daags. Meestal blijft een sessie daar­door een tijdje na­galmen. Het is prettig om alles nog eens rustig de revue te laten passeren en op het gemak na te voelen en te over­denken. Vaak vallen dan nog allerlei andere verbanden op zijn plaats. Een cliënt liet laatst weten “nooit gedacht te hebben dat alles zo met elkaar kan samenhangen”.

 

Laten bezinken

Wat zich aandient in een regressie­sessie kan indruk­wekkend zijn. Er kunnen zaken duidelijk worden die jaren­lang verborgen zijn geweest of onbekend waren. Er kunnen nieuwe inzichten ontstaan die het hele leven in een ander perspec­tief zetten. Conflicten kunnen oplossen, pijnen kunnen verdwijnen, oude wonden kunnen eindelijk gaan helen. Zelfs het afscheid nemen van uw eigen pijn, die in de loop van de jaren immers een ‘trouwe vriend’ is geworden, kan emotioneel zijn. Al deze verwerkings­processen na een sessie vergen tijd en energie. Voor een optimaal resultaat is het zaak dit dan ook die tijd en energie te geven.

 

Ontspannen en uitrusten

Na al die inspanningen en dat polijsten van de ziel, mag u ook best even rust nemen. Het mooie van regressie­therapie is dat u tegelijker­tijd werkt op verschillende niveaus. Ook on­bewust en onder­bewust gaat de verwerking door zodra deze een­maal in gang is gezet, dus ook tijdens de slaap, in dromen, of als u helemaal niets doet. En af en toe is dat van harte aan te bevelen.

 

Ervaringen vastleggen

Hoe moeilijk het soms ook kan zijn om woorden te geven aan de ervaringen in een regressie­sessie, het is stimuleert de door­werking van een sessie. Voor vervolg­sessies in de toekomst kan het ook handig zijn om terug te kunnen vallen op notities. Regel­matig wordt een episode die in eerste instantie niet hele­maal helder was vol­strekt helder in een vervolg­sessie. In dat geval is het uiterst praktisch om ook te kunnen her­lezen wat eerder nog onduidelijk leek.


Huiswerk

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat ik huiswerk meegeef. Dat kan de opdracht zijn om te letten op bepaalde lichamelijke gewaarwordingen, of een oefening die we ook al in de sessie hebben gedaan.Delen met naasten

Mensen in de naaste omgeving willen graag weten hoe een sessie is verlopen en wat er allemaal in is gebeurd. Mijn ervaring is dat het voor veel cliënten lang niet eenvoudig is om aan anderen te vertellen wat ze precies hebben beleefd in een sessie regressie­therapie. De ervaringen zijn niet alleen uiterst persoonlijk, de taal van het onder­bewuste is vaak lastig te verwoorden. Daar komt nog bij dat veel mensen voor een (klein) deel soms amper kunnen geloven wat ze hebben ervaren in hun eigen psyche. Het persoonlijkheids­deel dat moeite heeft om zich­zelf te geloven, zal die ervaringen niet zo snel met anderen willen delen.


Nazorg

Uiteraard kan u altijd contact opnemen om na te bespreken of te laten weten hoe het verder is gegaan. Persoonlijk stel ik dat altijd enorm op prijs.


Feedback

Mocht er iets zijn waar­over u ontevreden bent, dan verneem ik dat graag, zodat ik dat kan op­lossen of verbeteren. En als u wel tevreden bent, laat het dan aan anderen weten.


Nog vragen?

Lees verder op de pagina Veelgestelde vragen.

Aanvullingen

Mocht u nog iets nader verduidelijkt willen hebben of aangevuld in deze lijst, laat het dan weten, zodat dit kan worden toegevoegd aan dit overzicht. Dus cliënten en collega-regressie­therapeuten houd u niet in en geef de verbeterpunten maar aan.


Wettelijke bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland is die vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte gegevens vallen daarnaast onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Gedetailleerde informatie over het hoe en waarom van de vastgelegde gegevens zijn te vinden in het document Privacyverklaring VAVC bv - Regressietherapeut Rob van Aert A.pdf. Bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hanteer ik de Verbeterde meldcode huiselijk geweld, dat is het stappenplan waarin is vastgelegd hoe ik mij als zorgprofessional ten aanzien van deze problematiek dien te gedragen.

Beroepsverenigingen, koepelorganisatie en de Belastingdienst schrijven de volgende bewaartermijnen voor: 20 jaar voor cliëntdossiers, 7 jaar voor de financiële administratie en 5 jaar voor de agenda. Al hetgene dat wordt besproken in sessies valt onder het medisch beroepsgeheim en zal niet worden gedeeld met derden tenzij daarvoor expliciet toestemming wordt verleend. In geval van wetenschappelijk onderzoek kan toestemming worden gevraagd om bepaalde regressietechnische informatie geanonimiseerd te delen met vakgenoten.

Alle ingevulde gegevens van de intake worden versleuteld verzonden naar de Nederlandse server en ook via een beveiligde verbinding met encryptie gedownload van de server.

Gelieve onderstaand formulier nog niet in te vullen. Deze vragenlijst is slechts ter illustratie. Indien u een afspraak maakt, ontvangt u mailbericht met daarin een link naar dezelfde vragen via een ander systeem zodat de antwoorden nog veiliger verwerkt worden.

De vragen gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Intake vragen

Voor- en achternaam *
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer(s) *
Korte levensloop